.

Avloppsjour Rensning & Spolning Stockholm

Ibland kan problem med avloppet dyka upp när man som minst väntar det. Kanske vattnet helt plötsligt inte vill rinna av eller att ens fastighet översvämmas? Då kan man vara lugn i vetskapen om att hjälp går att få när som helst. GG Högtrycksservice & Rörinspektion är ett Stockholmsföretag baserat i Solna som erbjuder avloppsrensning och avloppsspolning i Stockholm dygnet runt. Vi har över 30 års erfarenhet i branschen och vet precis hur vi ska lösa problemet med just ditt krånglande avlopp.

Stopp i avloppet och avloppsrensningsmetoder

Det finns en rad olika besvär som avloppet kan drabbas av. Vanligast är kanske dock att det uppkommer ett stopp i avloppet som ställer till med problem. Ett stopp i avloppet kan t.ex göra så att avrinningen blir dålig, och ifall stoppet inte åtgärdas så snabbt som möjligt kan det i värsta fall leda till en översvämning i fastigheten. Dessutom resulterar ett stopp i avloppet ofta i en äcklig lukt som direkt bidrar till att sänka livskvaliteten. Som tur är finns det en rad sätt att avlägsna avloppsstopp på. Vi arbetar med dessa metoder:

  • Högtrycksspolning. En högtrycksspolning är en avloppsspolning som utförs med vatten med högt tryck. Metoden fungerar mycket bra och är dessutom miljövänlig eftersom man enbart använder sig utav vanligt vatten. En högtrycksspolning av avloppet är det bästa och enklaste sättet att snabbt avlägsna plötsliga stopp i avloppet på.
  • Slamsugning. Det kan ibland vara en ansamling av slamprodukter som orsakar stoppet. Då är en slamsugning den bästa lösningen. En slamsugning fungerar helt enkelt som så att man suger upp slammet så att avlägsnas ur avloppet.
  • Stamspolning. En stamspolning är precis vad det låter som – en genomgående spolning av stammarna. En stamspolning kräver dock planering och är inget adekvat sätt att avlägsna ett akut stopp på, särskilt inte om det är ett flerbostadshus som drabbats. Vi rekommenderar att man regelbundet spolar stammarna med några års mellanrum i förebyggande syfte.

Vad bör man tänka på innan en avloppsspolning i Stockholm eller Solna?

Alla avlopp samt avloppsstopp är olika, vilket betyder att man måste anpassa avloppsspolningen så att stoppet avlägsnas på ett sätt som inte skadar avloppet. Det är därför ytterst viktigt att man anlitar en professionell firma så att man kan försäkra sig om att arbetet utförs på bästa sätt. En god idé är generellt att göra lite research innan man bestämmer sig för vilken firma man vill välja, men är stoppet akut och behöver åtgärdas så fort som möjligt har man antagligen inte möjligheten att göra en lång utvärdering av situationen. Här kommer vår långa erfarenhet av avloppsspolning väl till pass. Detta eftersom vi tack vare våra många år i branschen kvickt, och rent av intuitivt, kan förstå vad som orsakar problemet och hur vi på bästa och snabbaste sätt ska lösa det. Så tveka inte att höra av dig till oss i Solna när du än drabbas av avloppsproblem. Vi löser det!

avloppsjour stockholm
Back to Top