.

Spolbil

HÖGTRYCKSSPOLNING

STAMSPOLNING

Spolning av stammar och liggande ledningar i lägenheter

HÖGTRYCKSSPOLNING

Avlägsnar stopp i avloppsledningar

RÖRINSPEKTION

RÖRINSPEKTION

Status för ledningar samt filmning av ledningar mellan 10 mm–1000 mm

SLAMSUGNING

SLAMSUGNING

Slamsugning vid akuta insatser samt förebyggande uppdrag

RELINING

RELINING

Förnyar röret inifrån med antingen strump- eller sprutmetoden

Är du i behov av vår jourtjänst eller annan kontakt med oss?

VÅRT ARBETE

Back to Top